เครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง (Freeze Dryer) ขนาด 20L

เครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง (Freeze Dryer) ขนาด 20L

-สามารถระเหิดแห้งสารละลาย ที่ -80 อาศาเซลเซียส

-สารละลายที่เตรียมต้องมีความหนืดน้อย

-ปริมาตร ไม่เกิน 20 ลิตร


ตัวอย่างอยู่ในรูปสารละลาย

เครื่องระเหิดแห้งสารละลาย