ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ -86 องศาเซลเซียส

ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ -86 องศาเซลเซียส

- อัตราค่าบริการต่อพื้นที่จัดเก็บ 1 ลูกบาศก์ฟุต